SuomiSolar aurinkosähköjärjestelmät kotitalouksille

SuomiSolar Oy käyttää maailman suurimpien, Tier1-luokituksen aurinkopaneeleja

SuomiSolar Oy käyttää aurinkovoimaloiden toimituksissaan maailman suurimpien valmistajien sekä Tier 1 -luokituksen omaavien valmistajien aurinkopaneeleita kuten, esim. JA Solar, SunLink tai Trinasolarin tuotteita. Inverttereinä käytämme mm. SMA, Kaco, Kostal, Fronius ja Steca eri malleja. SuomiSolarilla on Sotkanniemessä oma testivoimala, jossa on jatkuvassa testauksessa kahdeksan eri merkkistä aurinkopaneelia. Hyödynnämme testivoimalan tuloksia asiakkaidemme hyväksi.

<p><strong>8 erilaista aurinkopaneelia maa-asennuksena Sotkanniemessä. SuomiSolar Oy toimitusjohtaja Tiaisen Jarmolla on tämän lisäksi 75 paneelia kolmella ei katolla. </strong></p>

8 erilaista aurinkopaneelia maa-asennuksena Sotkanniemessä. SuomiSolar Oy toimitusjohtaja Tiaisen Jarmolla on tämän lisäksi 75 paneelia kolmella ei katolla.


Kotitaloudet saavat kotitalousvähennyksen työn osalta, jonka määrä on asennustyön osalta 40%. Kotitalouden tehokkain ja edullisin aurinkojärjestelmä kannattaa valita siten, että auringontuottoaikana talous käyttää saamansa energian omaan tarpeeseen, eikä ylimyyntiä kerry suotta.

3-VAIHEINEN VAI 1-VAIHEINEN INVERTTERI?
Riippuu kohteen vuosikulutuksesta tai mikäli paneeleita asennetaan kahteen ilmansuuntaan. Jos asiakkaan vuosikulutus on alle 10000 kWh kannattaa miettiä ottaako esim. 2-6 paneelille 1-vaiheisen mikro-invertterin yhden 3-vaiheisen keskus-invertterin sijaan?
Mikro-invertterin käytössä koko aurinkoenergia jää omaan käyttöön, koska 3-vaiheinen invertteri jakaa energian tasaisesti sähköverkkoon. SuomiSolar aurinkovoimalassa käytetään pääosin Froniuksen, ABB:n tai Stecan eri malleja keskus-invertterissä tai Envertech mikroinverttereitä.

ENVERTECK MIKROINVERTTERIT (pienkohteen 2-6 aurinkopaneelille)
Esim. 6-paneelin järjestelmä, kolmella mikroinvertterillä saadaan hyvä aurinkoenergian tuotto pienkohteeseen tai vapaa-ajan asuntoon. Tällainen järjestelmä maksaa asennettuna alkaen 3990€ Kun ostaja (esim avio/avopuoliso) hyödyntävät työn osuudesta maksimi kotitalousvähennyksen, niin nettohinnaksi jää noin 3200-3300€ riippuen asennuskohteesta.

Arvioimamme hinta tarkoittaa perustoimituksen hintaa sisältäen laitteiston asennettuna pelti- tai huopakatteisille harjakatoille. Tiilikattoasennus on vaativampi suorittaa ja lisää kustannusta +200-300 euroa. Kokonaishinnasta on arvioitu kohdentuvan laitteistoon 55-70 % ja 30-45 % asennustyöhön.

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Vuonna 2020 voit vähentää kotitalousvähennyksenä 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut (vuosina 2017 - 2019 50 prosenttia työkorvauksesta ja 20 prosenttia palkoista sekä sivukulut, vuonna 2016 45 prosenttia työkorvauksesta ja 15 prosenttia palkoista sekä sivukulut).

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2020 on 2 250 euroa vuodessa (2 400 euroa vuodet 2014 - 2019). Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

  • Vuonna 2020 maksimivähennyksen eli 2 250 euron vähennyksen saat, jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 875 euroa [(5 875 x 40 %) - 100) = 2 250 euroa].
  • Vuonna 2019 Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) - 100) = 2 400 euroa].

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on. (VEROHALLINTO)

Kuinka aurinkosähkö toimii?

Auringon valo, tai oikeastaan päivänvalo, muunnetaan aurinkokennon puolijohdinmateriaalissa sähkövirraksi. Päivänvalon osuessa kennon puolijohteisiin elektronit lähtevät liikkeelle synnyttäen tasasähköä (DC). Kennot kytketään keskenään sähköisesti sarjaan, josta muodostuu aurinkopaneeli. Sarjaan kytkettyjen kennojen ympärille laitetaan lasi- ja muovilevyt suojaamaan kennoja. Tämä yhdistelmä kehystetään tyypillisesti alumiinisella kehyksellä. Näin saadaan paneeli, joka kestää muuttuvat sääolosuhteet ja mekaanisen rasituksen.

Aurinkopaneelit ketjutetaan sarjaan ja paneelien tuottama tasasähkö johdetaan kaapeleita pitkin vaihtosuuntaajalle eli invertterille. Invertteri muuntaa tasasähkön sähköverkkoomme soveltuvaksi vaihtosähköksi (AC). Invertteriltä sähkö siirretään kaapelia pitkin sähkökeskukseen, josta se saadaan käyttöön tukemaan kiinteistön sähkönkulutusta. Aurinkosähköjärjestelmän koosta riippuen aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä on mahdollista korvata isokin osa kiinteistön sähkönkulutuksesta. (Lähde: Rexel)