Voita oma aurinkovoimala - säännöt


1. JÄRJESTÄJÄ

SuomiSolar Oy (y-tunnus 2873557-8)


2. KILPAILUAIKA

Kilpailuaika on 1.1.2018 – 31.12.2018. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Arvonta suoritetaan 1.3. 2019 mennessä.


3. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanien työntekijät. Jokainen voi osallistua kilpailuun yhden kerran. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.


Kilpailuun voi osallistua täyttämällä kilpailulomakkeen internetissä osoitteessa www.suomisolar.fi tai osallistua täyttämällä kilpailulipukkeen Kuopion Rakenna ja Asu messuosastolla 24-25.2.2018 . Kilpailuun osallistuminen vahvistetaan siten, että SuomiSolar Oy:n edustaja käy tekemässä suunnitelmat ja laskemassa tarjouksen. Tarjous tai sopimus toimii virallisena arpajaislipukkeena.


4. PALKINTO

Kilpailun palkintona on Aurinkoenergiajärjestelmä avaimet käteen -asennettuna kilpailun voittajan kiinteistölle. Kiinteistön on oltava omakotitalo tai vapaa-ajan asunto, joka sijaitsee Suomessa. Palkinnon arvo on 6.000 euroa. Jos ostetun aurinkoenergiajärjestelmän hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Kustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Hinnoittelu tapahtuu SuomiSolar Oy:n normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan.


5. PALKINNON LUOVUTUS JA VOITTAJAN JULKISUUS

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 30.5.2019, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


6. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujille aiheutuneista tulon menetyksistä tai muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.


7. ARPAJAISVERO JA MUUT KUSTANNUKSET

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen ja asentamiseen liittyvistä kustannuksista.


8. PALKINNON HYVITTÄMINEN TAI VAIHTO​​​​​​​

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 6 000 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut SuomiSolar Oy:ltä – Aurinkoenergiajärjestelmän kilpailuaikana 1.1.2018 – 31.12.2018. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä kauppoja. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.


Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.