Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

SuomiSolar Oy teki asiakastyytyväisyyskyselyn 09.01. 2020. kaikille asiakkailleen.

SuomiSolar toimittaa sähköverkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjestelmät avaimet
käteen periaatteella. Jokainen asennuskohde on yksilöllinen, joten aurinkoenergian
tuotto kartoitetaan ja mitoitetaan tarkasti kiinteistön sähkönkulutuksen, sijainnin,
katon pinta-alan ja ilmansuunnan mukaisesti.


Tutkimuksessa kysyimme:


TARVEKARTOITUS JA MITOITUS
Onnistuneen tarvekartoituksen ja asiantuntevuuden ansiota 90.2 % vastaajista kokee
lupaamiemme hyötyjen toteutuneen hyvin tai erittäin hyvin. Pääsääntöisesti tällä
tarkoitetaan aurinkovoimalan vuosituotosta tai sijoitetulle rahasummalle saatavasta tuotosta antamaamme arviota. Selvisi että ne asiakkaat, jotka olivat päätyneet aurinkopaneeleiden hankintaan taloudelliseen kannattavuuteen liittyvistä syistä, olivat luvattujen hyötyjen toteutumiseen keskiarvoa tyytyväisempiä. Tyytymättömien osuus oli noin prosentti ja loput vastaajista kertoivat hyödyntäneensä aurinkosähköä niin vähän aikaa, etteivät halunneet ottaa kantaa hyötyjen toteutumiseen.

HINTATASO
84,3 % vastaajista kertoi SuomiSolarin tarjouksen olleen saman hintainen tai edullisempi kuin kilpaileva tarjous.

AURINKOVOIMALAN TOIMITUS
Hoidamme kohteiden toimitukset itse alusta loppuun. 92,2 % vastaajista koki asennuksen sopimisen sujuneen hyvin tai erittäin hyvin. Asteikolla 1=erittäin huonosti ja 5=erittäin hyvin, asennuksen jälkeen tapahtuvan yhteydenpidon koki hyväksi tai erittäin hyväksi suhdeluvun keskiarvo oli 4.4 Aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta vastaavat omat asentajamme. Palveluketjun aikana asiakas on eniten tekemisissä asennusryhmän kanssa ja asiakaskokemuksen kannalta asennuksen sujuvuudella on valtava merkitys.

ASIAKASKOKEMUS JA KOKONAISTYYTYVÄISYYS (asteikolla 1-5)
Kyselyyn vastaajista 88% on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä hankintaan, keskiarvoksi tuli 4.4